Locker Nedir Locker C4 B0ngilizce T C3 Bcrk C3 A7e Anlam C4 B1 Ne Demek Telaffuzu Nas C4 B1l Okunur C3 87eviri S C3 B6zl C3 Bck