Fetih Suresi Kabe Imam C4 B1 C5 9eeyh Mahir Al Mu Ayqali